Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020. Naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen.

auteur(s):
Lucassen, J.M.H.
plaats:
Zeist
uitgever:
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
jaar:
2014
collatie:
34 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema's voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0001
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport
ONDE-TB-0008
Beschikbaar
KVLO
LOONDZ-TB-001
Beschikbaar