Gegevens uit Bibliotheek

VSK monitor 2014. Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'.

auteur(s):
Romijn, D., Kalmthout, J. van, Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
68 p. bijl. fig. tab. Met lit opg.
documenten:

VSK monitor 2014 : voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

samenvatting:
Voorliggende rapportage beschrijft de voortgang van het actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (VSK) dat loopt van 2012 tot en met 2016. Nadat vorig jaar (Romijn et al., 2013) een eerste 'foto' is genomen van de stand van zaken in het programma en het klimaat, heeft de huidige rapportage het karakter van een tussenmeting op weg naar de meer omvangrijke rapportage van 2015. De rapportage 2014 richt zich vooral op de uitrol en het bereik van het programma in het afgelopen jaar. Vastgesteld kan worden dat het VSK-programma behoorlijk in ontwikkeling is. Het aantal maatregelen, productafname, betrokkenheid en bereik groeien. Het programma speelt met de deelprogramma's ouderbetrokkenheid en ketenaanpak flexibel in op nieuwe ontwikkelingen die de bonden signaleren. Of deze ontwikkelingen leiden tot een verbetering van het sportklimaat is op basis van de gegevens in deze monitor nog niet vast te stellen. Duidelijk is dat het aantal amateurvoetbalwedstrijden met excessen is afgenomen. Ook zijn kaderfunctionarissen positief over de sociale veiligheid in de sport, ondanks dat velen van hen het afgelopen jaar een aantal keer geconfronteerd zijn met wangedrag in de sport. In de rapportage van 2015 zal - na drie jaar VSK-programma - moeten blijken in hoeverre de inspanningen in het programma effect hebben gesorteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-340
Wordt niet uitgeleend