Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor 2014 Noord-Limburg.

auteur(s):
Werff, H. van der, Kalmthout, J. van, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
40 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor 2014 Noord-Limburg

samenvatting:
In opdracht van Clubtotaal is in zeven gemeenten in Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) een verenigingsmonitor uitgevoerd. Clubtotaal is een samenwerkingsverband van regionale verenigingsondersteuners uit de zeven gemeenten. De verenigingsmonitor geeft inzicht in verschillende aspecten van het functioneren van een vereniging, zoals bestuur en beleid, leden en activiteiten, vrijwillig en betaald kader, financiën, advies en ondersteuning en accommodatieproblematiek. De resultaten uit de monitor vormen input voor passende regionale verenigingsondersteuning. Uit de verenigingsmonitor blijkt onder andere dat de verenigingen in Noord-Limburg zich het meest zorgen maken over hun ledenbestand (met name over de geringe aanwas van leden) gevolgd door het kader (het tekort aan vrijwilligers en met name vrijwilligers voor specifieke taken). Clubtotaal definieert een vitale vereniging als een vereniging die in staat is zelfstandig haar maatschappelijke rol in te vullen. Op basis van de ontwikkelde vitaliteitsindex voor Noord-Limburg kan acht procent van de verenigingen als vitaal worden beschouwd. Zeventien procent van de verenigingen scoort een onvoldoende op de vitaliteitsindex.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-336
Wordt niet uitgeleend