Gegevens uit Bibliotheek

Ontwikkelingen in het sportbeleid 2005-2008.

auteur(s):
Poel, H. van der
plaats:
Den Haag
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) / W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2008
collatie:
In K. Breedveld, C. Kamphuis & A. Tiessen-Raaphorst (red.). Rapportage sport 2008 (pp. 46-73)
samenvatting:

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkelingen in het sportbeleid in de periode 2005 - zomer 2008, met waar nodig een aanloop uit voorgaande jaren en waar mogelijk een doorkijk naar 2009 en verder. De opzet van dit hoofdstuk is vergelijkbaar met die van voorgaande edities van de 'Rapportage sport'. Voor de introductie van de diverse spelers in het sportbeleidsnetwerk en de beleidsmatige ontwikkelingen tot aan 2006 wordt naar die edities verwezen. In paragraaf 3.2 worden de ontwikkelingen geschetst die hebben plaatsgevonden bij de belangrijkste spelers in het sportbeleidsnetwerk, te weten het rijk, de gemeenten en de sportkoepel NOC*NSF. De paragraaf wordt afgerond met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zich verder in het sportbeleidsnetwerk hebben voorgedaan. Paragraaf 3.3 behandelt de hoofdthema's in het recente sportbeleid. Deze zijn gelijk aan de thema's uit de voorgaande editie van de 'Rapportage sport'. Daaraan is één thema toegevoegd: het Olympisch Plan 2028. Dit hoofdstuk sluit af met een concluderende paragraaf (paragraaf 3.4).

dit is een hoofdstuk uit :
Breedveld, K., Kamphuis, C.B.M., Tiessen-Raaphorst, A. (2008). Rapportage sport 2008 (360 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037703610). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)/W.J.H. Mulier Instituut