Gegevens uit Bibliotheek

Ontwikkelingen in het sportbeleid.

auteur(s):
Poel, H. van der
plaats:
Den Haag
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2006
collatie:
In K. Breedveld & A. Tiessen-Raaphorst (red.). Rapportage sport 2006 (pp. 52-81)
samenvatting:

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkelingen in het sportbeleid in de periode 2003-2005, met waar nodig een terugblik op voorgaande jaren en waar mogelijk een doorkijk naar 2006 en verder. In overeenstemming met de opzet van deze 'Rapportage sport 2006', waarbij centraal staat het presenteren van de meest recente gegevens en statistieken op het gebied van de sport in Nederland, wordt het recente sportbeleid beschreven vanuit een nationaal perspectief. Het uitkomen van de nota 'Tijd voor sport', in september 2005, geldt daarbij als belangrijkste wapenfeit.

dit is een hoofdstuk uit :
Breedveld, K., Tiessen, A. (2006). Rapportage sport 2006 (419 p. bijl. fig. tab. Met ind. lit. opg. ISBN-10: 903770252x ISBN-13: 978903772521). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)