Gegevens uit Bibliotheek

Het zwembad.

auteur(s):
Elling, A.
uitgever:
SDU
jaar:
2005
collatie:
In I. Hoving, H. Dibbits & M. Schrover. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000. Cultuur en Migratie in Nederland (pp. 227-248)
documenten:

Het zwembad

samenvatting:

De zwemsport is nooit een neutrale sport geweest: mannen en vrouwen, autochtonen en migranten beoefenden de sport op een andere manier. In dit hoofdstuk laat de auteur zien wat de bijzondere invloed van moslimvrouwen op het gebruik van zwembaden is geweest. Na een introductie over zwemvaardigheid en -veiligheid volgt een algemene beschouwing over de historische ontwikkeling van het zwemmen en de mate waarin de sport toegankelijk was voor vrouwen. Daarna beschrijft ze het ontstaan van speciale zwemuren voor moslimvrouwen in Nederland, waarna ze specifiek ingaat op de veranderingen in het Sportfondsenbad Oost in Amsterdam, het oudste sportfondsenbad van Nederland. Wie waren de initiatiefnemers voor de dameszwemuren die ook voor moslima's toegankelijk waren, en hoe verliepen de onderhandelingen? Hoe reageerden managers en publiek,en welke veranderingen hebben zich voorgedaan?