Gegevens uit Bibliotheek

Sterk.

auteur(s):
Janssens, J., Elling, A.
uitgever:
SDU
jaar:
2005
collatie:
In I. Hoving, H. Dibbits & M. Schrover. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000. Cultuur en Migratie in Nederland (pp. 131-164)
documenten:

Sterk

samenvatting:

In dit hoofdstuk laten de auteurs zien welke effecten de toetreding van migranten tot de Nederlandse sportwereld teweeg heeft gebracht. Waar komen autochtonen en migranten elkaar tegen in de sport? Wat zijn de resultaten van deze ontmoeting? In hoeverre heeft de alledaagse praktijk van de sport daardoor veranderingen ondergaan? Zijn er onder invloed van hun komst nieuwe disciplines toegevoegd aan het toch al gevarieerde arsenaal? Is er aan de wijze waarop sport beoefend en beleefd wordt iets veranderd? Welke gewoonten en praktijken brachten de nieuwkomers in de sport mee? Hoe is daar op gereageerd? Hebben de Nederlanders zich die toegeëigend of hebben zij zich daar juist tegen verzet? De auteurs proberen deze vragen te beantwoorden door een beeld te geven van de relaties tussen etniciteit en sportdeelname, -voorkeuren, -verbanden en -beleving.