Gegevens uit Bibliotheek

Sport-ziekte verhalen. Resultaten vragenlijst Hivnetpanel.

auteur(s):
Elling, A., Stuij, M., Abma, T.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
20 p. bijl. fig.
documenten:

Sport-ziekte verhalen : resultaten vragenlijst Hivnetpanel

samenvatting:

Een diagnose met een chronische aandoening als hiv kan veel impact hebben op iemands leven en zelfbeeld. Over het algemeen wordt aangenomen dat bewegen en sport goed zijn tijdens de behandeling van veel chronische aandoeningen en bestaan er ook aparte begeleidingstrajecten en programma's. Bij de behandeling van hiv is sport- en beweegadvies (nog) geen integraal onderdeel. In deze rapportage doen de auteurs verslag van een verkennende studie naar hoe mensen met hiv in het leven staan, wat zij aan sport en/of bewegen doen, wat zij daarvan vinden en in hoeverre zij (goed) begeleid worden bij het (weer) oppakken van bewegen en/of sport na de diagnose. Dit verslag is vooral beschrijvend. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO programma Sport-Meedoen en wordt uitgevoerd door de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum en het Mulier Instituut in samenwerking met diverse maatschappelijke partners, waaronder Hiv Vereniging Nederland (HVN) en de vereniging verpleegkundig consulenten hiv/aids.