Gegevens uit Bibliotheek

Het belang van bewegen voor niet-sporters.

auteur(s):
Dool, R. van den
plaats:
Nieuwegein / 's-Hertogenbosch
uitgever:
Arko Sports Media / W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
In A. Elling & F. Kemper (red.). 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van'. Verklaringen voor sportdeelname en inzichten in de leefwereld van niet-sporters (pp. 101-114)
samenvatting:

In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: bewegen sporters meer dan niet-sporters en wat is daarbij de bijdrage van het sportgedrag zelf versus andere beweegactiviteiten? Het hoofdstuk begint met een overzicht van het eerder verrichte onderzoek op dit gebied, gevolgd door een beschrijving van de toegepaste methode, waarbij onder meer de gehanteerde definities voor bewegen en sporten aan de orde komen. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten beschreven en in paragraaf 6.5 worden de implicaties hiervan bediscussieerd.

dit is een hoofdstuk uit :
Elling, A., Kemper, F. (2011). 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' (220 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721567). Nieuwegein/'s-Hertogenbosch: Arko Sports Media/W.J.H. Mulier Instituut