Gegevens uit Bibliotheek

Roken en rookbeleid in de sport.

auteur(s):
Nuijten, S., Janssens, J.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2003
collatie:
49 p. tab.
samenvatting:
In het rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken met betrekking tot roken en rookbeleid in de sport. Het rapport geeft enerzijds inzicht in het rookgedrag en anderzijds in de beleidsinspanningen om het roken te beteugelen dan wel de negatieve gevolgen van het roken voor niet-rokers te beperken. Het onderzoek is uitgevoerd onder sportverenigingen, gesubsidieerde openbare instellingen voor sport en recreatie en commerciële sportorganisaties.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0003
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-118
Wordt niet uitgeleend