Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingssport in Nederland. Een karakteristiek op grond van het MI Verenigingspanel.

auteur(s):
Lucassen, J.M.H.
plaats:
Hoofddorp
uitgever:
TNO Arbeid
jaar:
2004
collatie:
In V.H. Hildebrandt, W.T.M. Ooijendijk, M. Stiggelbout & M. Hopman-Rock (red.). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2002/2003 (pp. 153-174)
samenvatting:

Vanaf 2000 is jaarlijks de stand van zaken bij de verenigingen uit het Verenigingspanel in beeld gebracht. In dit hoofdstuk wordt het functioneren van verenigingen in twee opzichten nader getypeerd; de vereniging als sociale organisatie en de vereniging als hoeder van de gezondheid. Hiervoor zijn voornamelijk gegevens verwerkt van de monitor 2003 (297 deelnemende verenigingen). De gegevens hebben betrekking op 221 verenigingen (respons 74%).

dit is een hoofdstuk uit :
Hildebrandt, V.H., Ooijendijk, W.T.M., Stiggelbout, M., Hopman-Rock, M. (2004). Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003 (264 p. bijl. fig. tab. ISBN: 9059861051). Hoofddorp: TNO Arbeid