Gegevens uit Bibliotheek

'Sport is geen panacee voor alle kwalen'.

auteur(s):
Elling, A.
plaats:
Deventer
uitgever:
...daM uitgeverij
jaar:
2006
collatie:
In E. Wieldraaijer, C. van den Brink & T. Stevens. Hinderlijk buitenspel. Sport als motor voor integratie (pp. 102-111)
samenvatting:

Deelname aan sport bevordert integratie. Deze positieve boodschap wordt even frequent als gemakkelijk uitgedragen, maar berust die vooronderstelling ook op waarheid? Om dat te toetsen, voelde sociaal onderzoekster Agnes Elling jongeren tussen de veertien en twintig jaar aan de tand via meer dan duizend vragenlijsten en dertig interviews. De uitkomsten zetten een stevige domper op de jubelverhalen van alle politici, ambtenaren en bestuurders, die sport zien als een haarlemmerolie voor de multiculturele samenleving. Wat Elling schetst, levert eerder het beeld op van een gesegregeerde maatschappij, al gaat die conclusie haar zelf te ver.

dit is een hoofdstuk uit :
Wieldraaijer, E., Brink, C. van den, Stevens, T. (2006). Hinderlijk buitenspel (195 p. ill. ISBN: 9080914622). Deventer: ...daM uitgeverij