Gegevens uit Bibliotheek

In- en uitsluitingsmechanismen in de sport. Wie kan, mag en wil er (niet) bijhoren?.

auteur(s):
Elling, A., Claringbould, I.
uitgever:
Arko Sports Media / W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2004
collatie:
In R. Kunnen (red.). Sport in beweging. Transformatie, betekenis en kwaliteit (pp. 45-60)
samenvatting:

In dit hoofdstuk staan veranderende in- en uitsluitingsmechanismen in de sport, op grond van diverse sociale machtsrelaties, centraal. De auteurs geven een overzicht van de bestaande theorie en empirische gegevens over in- en uitsluiting in de sport. Hierbij leggen zij bepaalde accenten, omdat de beleidsaandacht, theorievorming en empirische data niet evenredig verspreid zijn over verschillende soorten in- en uitsluitingsprocessen. Zo is over man-vrouwrelaties in de sport meer bekend dan over etniciteit en over sportdeelname meer dan over het bekleden van kaderfuncties. Dit hoofdstuk wordt besloten met enkele concluderende opmerkingen, een uiteenzetting van nog openstaande vragen en een beschrijving van het voorgenomen onderzoek naar in- en uitsluiting.

dit is een hoofdstuk uit :
Kunnen, R. (2004). Sport in beweging (152 p. tab. Met lit. opg. ISBN: 9077072748). : Arko Sports Media/W.J.H. Mulier Instituut