Gegevens uit Bibliotheek

Hoe ver gaan dorpsbewoners voor de sport? (INTERN).

auteur(s):
Vermeij, L., Hoekman, R.H.A., Steenbekkers, A.
plaats:
Nieuwegein
uitgever:
NRIT Media
jaar:
2014
collatie:
Vrijetijdstudies, jaargang 32, nummer 1, 7-18
samenvatting:

Sportaccommodaties in de dorpen staan door demografische en economische ontwikkelingen onder druk. Hoewel voor veel dorpsbewoners ook accommodaties in naburige dorpen goed bereikbaar zijn, brengt de sluiting van sportvoorzieningen in de dorpen het risico met zich mee dat vooral minder mobiele groepen minder gaan sporten. Ook zou sluiting ten koste kunnen gaan van de bereidheid om vrijwilligerswerk te verrichten, omdat mensen minder geneigd zijn om vrijwilligerswerk te verrichten buiten het eigen dorp. Terwijl verenigingen juist te maken hebben met een vrijwilligerstekort en in deze tijd meer verantwoordelijkheden op zich af zien komen. Met als doel de mogelijke consequenties van een verschraling van het sportaanbod in beeld te brengen, gaan de auteurs na in hoeverre de afstand tot sportaccommodaties van invloed is op de sportdeelname van dorpsbewoners en hun vrijwillige inzet voor sportverenigingen. Ze concluderen dat zowel jongeren als ouderen minder sporten naarmate sportaccommodaties verder weg zijn. Lange afstanden tot sportaccommodaties gaan vooralsnog niet te koste van de vrijwillige inzet van dorpsbewoners, maar diegenen die in het eigen dorp sporten, verrichten wel meer vrijwilligerswerk dan diegenen die elders sporten.

dit is een artikel uit :
Stichting Vrijetijdstudies (2014). Vrijetijdstudies (doorl. uitg. ISSN: 1384-2439). Nieuwegein: NRIT Media