Gegevens uit Bibliotheek

Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport.

auteur(s):
Tiessen-Raaphorst, A., Dool, R. van den, Vogels, R.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2014
collatie:
110 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037707007
documenten:

Uitstappers en doorzetters : de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport

samenvatting:

De overheid probeert iedere Nederlander op een passende manier te laten sporten en bewegen. De sportdeelname van de totale bevolking laat de laatste jaren echter geen groei zien. Is die ambitie voor een grotere sportdeelname reëel? En hoe is deze dan te realiseren? Er is meer zicht nodig op de factoren die verband houden met sportdeelname en de tijdsbesteding aan sport. Pas als duidelijk is welke factoren bepalen of mensen uitstappen of doorzetten, kan er nagedacht worden over het afbreken van barrières of het ondersteunen van stimulansen. In dit rapport beschrijven de auteurs de sportdeelname en tijdsbesteding aan sport met persoonskenmerken en sociale achtergronden zoals sociale contacten, beschikbare (vrije) tijd en culturele normen en waarden.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport
SPOR-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
PART-0054
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B147
Wordt niet uitgeleend