Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant. Onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het huidige en toekomstige accommodatiegebruik.

auteur(s):
Bakker, S., Werff, H. van der, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
64 p. bijl. fig. ill. tab.
documenten:

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant : onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het huidige en toekomstige accommodatiegebruik

samenvatting:
In opdracht van de provincie Noord-Brabant en Sportservice Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige sportdeelname (2016, 2028) en het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Noord-Brabant. Daarnaast is er aandacht voor de spreiding van sportaccommodaties over de provincie. Er worden analyses op provinciaal en regionaal niveau uitgevoerd. In Noord-Brabant worden vier regio's onderscheiden (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant) en is er onderscheid naar stedelijk en landelijk gebied. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-326
Wordt niet uitgeleend