Gegevens uit Bibliotheek

Effecten van judo en andere vechtsporten. Literatuuroverzicht. Rapportage effectief actief, judo op school.

auteur(s):
Elling, A., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
21 p. fig. Met lit. opg.
samenvatting:
Het doel van dit onderzoek is een literatuurstudie naar theoretische en empirische onderbouwing voor de mate waarin vechtsporten in het algemene en judo in het bijzonder kunnen bijdragen aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen. De volgende twee onderzoeksvragen stonden centraal: Welke psychosociale effecten van deelname aan judo en/of andere vechtsporten worden in de literatuur vastgesteld en onder welke voorwaarden vinden positieve effecten plaats? Op welke wijze zou 'Judo op School' eventueel moeten worden aangepast om de genoemde doelstellingen ten aanzien van de psychosociale ontwikkeling van kinderen beter te kunnen realiseren? 'Judo op School' lijkt een pedagogisch verantwoorde kennismakingsactiviteit. Maar gezien het beperkt aantal lessen kunnen vooralsnog geen langdurige positieve effecten ten aanzien van de ontwikkeling van emotionele en sociale competenties worden verwacht.