Gegevens uit Bibliotheek

Imago van tennis 2010-2013 (intern rapport).

auteur(s):
Bakker, S., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
6 p. fig.
samenvatting:
Jaarlijks inventariseert de KNLTB de in het Meerjarenbeleidsplan 2009-2013 'Passie voor tennis' opgenomen speerpunten met de daaraan gekoppelde doelstellingen. Een deel van deze speerpunten wordt door middel van onderzoek door het Mulier Instituut geëvalueerd. Deze rapportage behandelt het imago van de tennissport, dat betrekking heeft op speerpunt 1 (potentiële tennissers worden de komende jaren geconfronteerd met een duidelijke boodschap gericht op de aantrekkelijkheid van de tennissport en de tennisvereniging). Aan de orde komen de vorderingen met betrekking tot de doelstelling ten aanzien van het percentage van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder dat positief tegen tennis aankijkt.