Gegevens uit Bibliotheek

Sporten aan de kust. Vraagstukken van beleving, organisatie en marketing. Onderzoeksprogramma (intern rapport).

auteur(s):
Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
30 p. bijl. tab.
samenvatting:
De opleiding Sport en Bewegingseducatie (SBE) is gestart in 2010 en levert naar verwachting in de zomer van 2014 de eerste afgestudeerden af. Nadat in de beginperiode alle energie en tijd is gestoken in het inregelen van deze nieuwe hbo-opleiding, is er een paar jaar na de start behoefte aan een uitgewerkt onderzoeksprogramma. Uitvoering van onderzoek is nodig om de kenniscomponent in de opleiding te borgen en tegelijkertijd een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Scaldis Academy (SA), waar SBE is ondergebracht, tot het kenniscentrum Coastal business. In de loop van 2013 heeft een werkgroep zich beziggehouden met de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma voor SBE. De inzet was te komen tot een document waarin de volgende onderdelen zouden zijn opgenomen en uitgewerkt: de afbakening van het onderzoeksterrein; een beschrijving van de relevante omgeving, zowel met het oog op de mogelijkheden tot profilering als tot samenwerking; de relatie met het onderwijs; een programmabeschrijving; een uitwerking van het programma op projectniveau; een overzicht van (beoogde) uitkomsten, resultaten en publicaties in de tijd; een voorstel voor programmabeheer en een plan van aanpak. Dit document doet verslag.