Gegevens uit Bibliotheek

Nationaal sport onderzoek 2012. Blok L. Informatiebehoefte over sportblessures (intern rapport).

auteur(s):
Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
20 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:
Het Nationaal Sport Onderzoek (NSO 2012) is de opvolger van de SportersMonitor, een onderzoek dat periodiek door het Mulier Instituut is uitgevoerd om inzicht te krijgen in diverse aspecten van sportbeoefening en sportbetrokkenheid van de Nederlandse bevolking. Eerdere metingen van de SportersMonitor hebben plaatsgevonden in 2008, 2010 en 2011. GfK Panel Services droeg daarbij zorg voor de uitvoering van het veldwerk. In het najaar van 2012 heeft GfK Panel Services in opdracht van het Mulier Instituut wederom het veldwerk van het Nationaal Sportonderzoek 2012 uitgevoerd. VeiligheidNL heeft vragen betreffende misstanden en blessures in de sport toegevoegd. In deze rapportage worden de resultaten met betrekking tot de informatiebehoefte over sportblessures beschreven. De resultaten betreffende misstanden in de sport zijn in een andere rapportage beschreven.