Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname ambities Rotterdam ruimtelijk vertaald. Behoefte aan sportvoorzieningen in Rotterdam tot 2020 (intern rapport).

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
46 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:
De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief geschikte sportvoorzieningen is een randvoorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van het Rotterdamse sportbeleid. Het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is uitgevoerd met als doel inzicht te bieden in de vraag naar en de behoefte aan sportvoorzieningen, nu en in de toekomst (2020). Bij het bepalen van de behoefte aan sportvoorzieningen wordt rekening gehouden met de bevolkingsontwikkeling, de trends in sportparticipatie en de beleidsuitgangspunten van de gemeente Rotterdam, geformuleerd in de Sportnota 2016 en het Uitvoeringsprogramma Sport 2011-2014 (UP sport). Belangrijke ijkpunten hierin zijn de collegedoelstelling van 64 procent sportdeelname in 2014 en de ambitie van een sportdeelname van 70 procent in 2016, beiden uitgaande van een sportdeelname van minimaal twaalf keer in de afgelopen twaalf maanden. Het sport- en beweeggedrag van Rotterdammers wordt tweejaarlijks gemeten in het vrijetijdsonderzoek (VTO). De onderzoeksresultaten vormen input voor de notitie 'Uitgangspunten Sportvoorzieningen' die door gemeente Rotterdam, dienst Sport en Recreatie, wordt opgesteld. De notitie 'Uitgangspunten Sportvoorzieningen' biedt een afwegingskader bij besluitvorming omtrent accommodatievraagstukken.