Gegevens uit Bibliotheek

Evaluatie interventietraject diversiteit in sportbesturen (intern rapport).

auteur(s):
Jong, M. de, Elling, A.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
16 p. bijl. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
NISB heeft in het kader van het project 'Vrouwen in sportbesturen' (2004-2007) in samenwerking met Grontmij/Marktplan een interventiemethodiek ontwikkeld, gericht op het vergroten van de bewustwording over en verbetering van de sociale diversiteit in sportbesturen. Dit project is in 2009 gecontinueerd onder de naam 'Diversiteit in goed sportbestuur' (NISB, 2007). Bij een drietal ('Meedoen')sportbonden (KNZB, KNHS en JBN) is een interventietraject uitgevoerd. Het Mulier Instituut is gevraagd om deze trajecten te evalueren en verslag te doen van de bereikte resultaten via de interventiemethodiek. De centrale vraag is: hoe succesvol zijn de pilot-interventietrajecten bij regionale sportbonden gericht op het vergroten van de sociale diversiteit? In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van deze evaluatie op basis van documenten en gesprekken met zowel de projectleiders van de interventietrajecten als met enkele bestuurders die hebben geparticipeerd in een interventietraject. Er is in deze rapportage vooral aandacht voor de proceskant, de zogenoemde 'softe' evaluatie, aansluitend bij de outcome doelstellingen van het project (cultuurverandering, kennisoverdracht).