Gegevens uit Bibliotheek

Evaluatie van de beleidsregel voor topsport talentscholen.

auteur(s):
Reijgersberg, N., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
62 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg.
documenten:

Evaluatie van de beleidsregel voor topsport talentscholen

samenvatting:
Het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, betreft een evaluatie van de bestaande beleidsregel verstrekking Loot-licentie (Topsport Talentscholen) voor het onderwijsprogramma in het voortgezet onderwijs. In de beleidsregel is wettelijk vastgelegd de regeling na drie jaar te evalueren. Naast de vraag in hoeverre Topsport Talentscholen kunnen voldoen aan en tevreden zijn over de criteria binnen de huidige beleidsregel, is er aandacht voor eventuele gewenste aanpassingen in het licht van voortgaande ontwikkelingen binnen de topsport en de onderwijswereld. Op basis van het verrichte onderzoek kan worden vastgesteld dat de bestaande beleidsregel verstrekking Loot-licentie voortgezet onderwijs grotendeels voldoet om sporttalenten met een officiële talentstatus te ondersteunen in de combinatie van topsport en onderwijs. Tegelijkertijd zijn enkele aanpassingen van de beleidsregel gewenst om de begeleiding van sporttalenten nog verder te kunnen optimaliseren door middel van individueel maatwerk en door de regel meer aan te laten sluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen de sport en het onderwijs.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
TOPS-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-325
Wordt niet uitgeleend