Gegevens uit Bibliotheek

Sport en GR2014. Burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Tiessen-Raaphorst, A.
plaats:
Utrecht / Den Haag
uitgever:
Mulier Instituut / Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2014
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Sport en GR2014 : burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid

samenvatting:

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 hebben het Mulier Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gepeild in hoeverre de bevolking belang hecht aan politieke en ambtelijke aandacht voor sport op lokaal niveau. In deze peilingen van het Mulier Instituut en het SCP is tevens ingegaan op de tevredenheid over het gevoerde sportbeleid en over de aanwezige sport- en beweegmogelijkheden in de buurt. In deze factsheet worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd. De bevolking hecht belang aan de faciliterende, stimulerende en ondersteunende rol van de gemeente. Politieke partijen mogen er op rekenen dat minstens een op de zes kiezers de sportstandpunten mee laat wegen in zijn of haar keuze. De bevolking ziet graag investeringen in het sport- en beweegbeleid (schoolzwemmen meest genoemd). Bezuinigingen op sport worden niet toegejuicht, maar een ruime meerderheid ziet wel mogelijkheden tot bezuinigingen; vooral op topsport(evenementen) en nieuwe accommodaties.