Gegevens uit Bibliotheek

Sport en recessie 2013. Doorwerking economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Straatmeijer, J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
66 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sport en recessie 2013 : doorwerking economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname

samenvatting:
In 2013 heeft het Mulier Instituut, in navolging van het onderzoek in 2010 (Van Kalmthout e.a., 2010) en in opdracht van het ministerie van VWS, een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de recessie voor de sportsector. Mede door de aanhoudende recessie en de Kamervragen van de PvdA medio 2013 naar het duurder worden van de sportbeoefening, was er behoefte aan een nieuw overzicht van de gevolgen van de recessie voor de sportsector. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Om een volledig beeld te kunnen geven van de gevolgen van de recessie voor de sportsector is ingegaan op de gevolgen voor het gemeentelijk sportbudget, de sportuitgaven van de burgers en de financiële situatie van sportaanbieders. Aanvullend is aandacht besteed aan de betaalbaarheid en de prijselasticiteit van sport om gemeenten en sportaanbieders inzicht te geven in mogelijke consequenties van het duurder maken van de sportbeoefening. Om de uitkomsten in perspectief te kunnen plaatsen is er ook aandacht voor de economische situatie in Nederland en de ontwikkeling hierin in de afgelopen jaren.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-320
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
SPON-TB-0001
Beschikbaar