Gegevens uit Bibliotheek

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2013.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Werff, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
48 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2013

samenvatting:

In 2010 heeft de gemeente Eindhoven onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken van het sportverenigingsleven in de gemeente Eindhoven en de belangrijkste problemen waarmee sportverenigingen kampen. Om de ontwikkelingen in de georganiseerde sport in Eindhoven te kunnen blijven volgen, is in 2013 een herhaling van het onderzoek uit 2010 uitgevoerd door het Mulier Instituut. Met de resultaten uit het Vitaliteitsonderzoek 2013 beoogt de gemeente meer inzicht te krijgen in de verdere ontwikkeling van de vitaliteit van de Eindhovense sportverenigingen om zodoende het jaarplan verenigingsondersteuning 2013-2014 nog beter te laten aansluiten op de praktijk. Het vitaliteitsonderzoek onder de Eindhovense sportverenigingen is gebaseerd op de landelijke Verenigingsmonitor. De verkregen resultaten zijn geanalyseerd en worden in dit tabellenrapport gepresenteerd. In de hoofdstukken 1 tot en met 5 worden de resultaten per thema gepresenteerd (beleid en strategie, aanbod, doelgroepen, kader en financiën). Tot slot beschrijven de auteurs in hoofdstuk 6 wat deze resultaten zeggen over de vitaliteit van de Eindhovense sportverenigingen. Tevens worden de belangrijkste zaken met betrekking tot het sportverenigingsleven in Eindhoven in beeld gebracht.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-314
Wordt niet uitgeleend