Gegevens uit Bibliotheek

Leefstijlonderzoek Delft 2013. Sporten en bewegen in de gemeente Delft.

auteur(s):
Bakker, S., Werff, H. van der, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
54 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Leefstijlonderzoek Delft 2013 : sporten en bewegen in de gemeente Delft

samenvatting:
In 2013 is een leefstijlonderzoek gedaan. Het onderzoek is een vervolgmeting van het onderzoek uit 2010. In 2013 is gefocust op bewegen, sporten en gezondheid. De mate waarin de inwoners van Delft voldoen aan de verschillende beweegnormen wijkt niet of in geringe mate af van het Nederlands gemiddelde. Als de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) wordt gehanteerd zijn de verschillen klein, bij de fitnorm scoort Delft hoger dan gemiddeld en bij de combinorm doet de groep 6- tot 17-jarigen het net wat beter dan gemiddeld en de volwassenen net wat minder. De sportdeelname in Delft op basis van de RSO-norm is 73 procent (Nederland 66%). De hoogste sportdeelname is bij de leeftijdsgroep 6-11 jaar (91%), gevolgd door de 12- tot 17-jarigen en 18- tot 34-jarigen (beide 84%). De 70- tot 79-jarigen hebben duidelijk de laagste sportdeelname met 44 procent. In vergelijking met 2010 is er weinig tot niets veranderd. Als de uitkomsten van het leefstijlonderzoek in 2013 worden vergeleken met die van 2010 blijkt dat de verschillen miniem zijn. Een in het oog springende verandering betreft de verbeterde kwaliteit en bereikbaarheid van de fiets- en wandelroutes. Verder is de tevredenheid over de beweegmogelijkheden in de eigen wijk toegenomen. In 2010 was 39 procent daarover tevreden en in 2013 47 procent.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0009
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-313
Wordt niet uitgeleend