Gegevens uit Bibliotheek

Penningmeesters 2013. Oordeel penningmeesters over de financiële situatie van de sportvereniging.

auteur(s):
Bakker, S., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
36 p. bijl. fig.
documenten:

Penningmeesters 2013 : oordeel penningmeesters over de financiële situatie van de sportvereniging

samenvatting:
Bij de verkiezing voor penningmeester van het jaar hebben de genomineerde penningmeesters een vragenlijst ingevuld. Het Mulier Instituut heeft de gegevens, in overleg met 2Basics, geanalyseerd. De resultaten geven een indicatie van het profiel van de penningmeesters bij de diverse sportverenigingen en het biedt een startpunt voor toekomstig onderzoek naar penningmeesters. Hoofdstuk 1 gaat over hoe de penningmeesters de financiële positie van hun vereniging inschatten. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de financiële positie van de vereniging van de penningmeesters. Hoofdstuk 3 laat zien wat de ondersteuningsbehoeften voor de penningmeesters zijn en welke verenigingsacties het meeste geld opbrengen. Hoofdstuk 4 gaat over de ambities van de vereniging van de penningmeesters en hoeveel geld ervoor nodig is om deze ambities te realiseren. Het vijfde hoofdstuk heeft als onderwerp hoe de financiële administratie van de penningmeester eruitziet: welke software? Welke bank? Hoofdstuk 6 is het laatste hoofdstuk en hierin worden de penningmeesters beschreven aan de hand van de achtergrondgegevens die van hen bekend zijn. Deze rapportage wordt afgesloten met een conclusie.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
VRIJ-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-299
Wordt niet uitgeleend