Gegevens uit Bibliotheek

Monitor Special Heroes in cluster 3. Eindsituatie van deelnemende cluster 3-scholen en hun leerlingen.

auteur(s):
Dool, R. van den, Lindert, C. van, Smits, F., Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
94 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitor special heroes in cluster 3 : eindsituatie van deelnemende cluster 3-scholen en hun leerlingen

samenvatting:
Special Heroes heeft als doel om de beoefening van sportieve activiteiten door leerlingen in het speciaal onderwijs te bevorderen. Na een succesvolle pilot, hebben Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en de Landelijke Vereniging voor Cluster 3-scholen (LVC3) vanaf 2009 het programma Special Heroes verder uitgerold. Om te evalueren hoe het programma is verlopen, is bij de start en aan het eind van de programmaperiode onderzoek uitgevoerd onder cluster 3-scholen van het speciaal onderwijs (SO en VSO). Deze scholen zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, een meervoudige handicap en aan langdurige zieke leerlingen. Dit rapport gaat in op de eindsituatie bij de cluster 3-scholen en hun leerlingen, zoals we vaststelden medio 2012 (1-meting). Het rapport beschrijft de behaalde resultaten van Special Heroes op organisatieniveau en op het niveau van de einddoelgroep (cluster 3-leerlingen).
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-292
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
GEHA-TB-0001
Beschikbaar