Gegevens uit Bibliotheek

Sporten in een gymnastieklokaal. Een onderzoek naar het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen.

auteur(s):
Heuvel, M. van den, Kalmthout, J. van
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv
jaar:
2001
collatie:
16 p. bijl. tab.
samenvatting:
In dit rapport is verslag gedaan van een (deel)onderzoek naar het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen. Hiervoor is een enquête onder sportverenigingen gehouden via het sportpanel van Diopter. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met personen van sportverenigingen en van een vijftal gemeenten. Het onderzoek maakt deel uit van een breder opgezet onderzoek naar het huidige en toekomstige gebruik van gymnastieklokalen in Nederland. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland gebruik maakt van accommodaties die ook voor gymnastiekonderwijs worden gebruikt.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0003
Beschikbaar
KVLO
LOHSV-TB-001
Beschikbaar