Gegevens uit Bibliotheek

Sport en sociale activering. Een inventarisatie van initiatieven.

auteur(s):
Janssens, J., Lucassen, J.M.H., Sterkenburg, J. van
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2002
collatie:
51 p. Met lit. opg.
documenten:

Sport en sociale activering : een inventarisatie van initiatieven

samenvatting:
De combinatie van sport en sociale activering kan bijdragen aan het sociaal actiever maken van werklozen en tegelijkertijd het vrijwilligerstekort binnen sportverenigingen (deels) opvangen. Tevens is een meer structurele, creatieve aanpak in beleid nodig. Dat gebeurt nu nog te veel op ad hoc basis. Tot slot is er behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden van sociale activering in de sportsector. Om deze redenen is een inventarisatie uitgevoerd van de initiatieven in de sport of het buurtsportwerk in Nederland die ertoe hebben geleid dat langdurig werklozen die in sociaal geïsoleerde posities verkeerden of dreigden te raken, sociaal actiever zijn geworden.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-97
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
SOCI-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
PART-TB-0003
Beschikbaar