Gegevens uit Bibliotheek

Quick scan evaluatie sportevenementen.

auteur(s):
Hover, P., Schendel, A. van
plaats:
Utrecht / Breda
uitgever:
Mulier Instituut / NHTV
jaar:
2012
collatie:
22 p. bijl. ill. tab.
documenten:

Quick scan evaluatie sportevenementen

samenvatting:
Binnen de WESP (Werkgroep Evaluatie SPortevenementen), een landelijke samenwerking tussen hoger onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemingen, zijn richtlijnen ontwikkeld om een sportevenement te evalueren. De richtlijnen 'economische impact' en 'promotionele waarde' zijn hiervan voorbeelden. De investering die gepaard gaat met het inzetten van deze richtlijnen is doorgaans goed te financieren door (stakeholders van) evenementen met een (inter)nationale betekenis. Voor kleinschalige evenementen, gericht op de lokale of regionale gemeenschap, ligt dat anders. Voor de provincie Noord-Brabant is het van belang dat ook de relatief kleine evenementen (in Brabant) geëvalueerd kunnen worden aan de hand van een praktische richtlijn, speciaal gemaakt voor de relatief kleine (eendaagse) evenementen. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant het Mulier Instituut en NHTV gevraagd een onderzoeksrichtlijn te ontwikkelen die bij deze evenementen ingezet kan worden. Deze richtlijn is ook toepasbaar op evenementen die buiten Noord-Brabant plaatsvinden. Aan de hand van de in dit rapport beschreven onderzoeksrichtlijn worden de vier volgende thema's gemeten: economische impact, bezoekers- en deelnemersaantallen, bezoekersprofiel (waaronder herkomst) en tevredenheid en loyaliteit van bezoekers.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0003
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-286
Wordt niet uitgeleend