Gegevens uit Bibliotheek

Ruimte voor sport in Groningen 2012-2030. Een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2012-2030.

auteur(s):
Hoenderkamp, K., Hakkers, S., Bakker, S., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
67 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Groningen 2012-2030 : een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2012-2030

samenvatting:
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst wil de gemeente Groningen in 2012 een nieuwe structuurvisie voor de sport opstellen waarin het sportaccommodatiebeleid een belangrijke rol speelt. Voor dit doel wenst de gemeente het eerder gehouden onderzoek naar de ruimte voor sport uit 2008 te herhalen. In de Sportvisie 2010-2020 is bovendien opgenomen dat de gemeente Groningen iedere vier jaar een ruimteonderzoek uitvoert om grip te houden op veranderingen in de behoefte aan ruimte voor sport nu en in de toekomst. De afgelopen jaren hebben verschillende uitbreidingen in de ruimte voor sport plaatsgevonden, waarmee deels is ingespeeld op de geconstateerde behoefte uit het onderzoek 'Ruimte voor sport in Groningen' uit 2008. Het huidige onderzoek moet zicht geven in de huidige vraag naar sportaccommodaties en onder andere op basis van deze huidige vraag en bevolkingsontwikkelingen ramingen opstellen voor de toekomstige ruimtebehoefte voor sport. De interesse gaat uit naar de benodigde binnensportaccommodaties en de behoefte aan sportvelden (voor voetbal, hockey, korfbal, tennis, rugby en atletiek).
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-284
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
RUIM-TB-0008
Beschikbaar