Gegevens uit Bibliotheek

10 jaar sportonderzoek en -beleid. Essay ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Mulier Instituut.

auteur(s):
Breedveld, K., Poel, H. van der, Elling, A.
plaats:
Nieuwegein
uitgever:
Arko Sports Media
jaar:
2012
collatie:
63 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

10 jaar sportonderzoek en -beleid : essay ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het mulier instituut

10 jaar sportonderzoek en -beleid : essay ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het mulier instituut : e-zine

samenvatting:
In dit essay, opgesteld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Mulier Instituut, blikken de auteurs terug op tien jaar sportonderzoek en -beleid. Dit wordt gedaan in het vaste besef dat in een essay de ruimte ontbreekt om op alle facetten van de sport en het sportonderzoek in te gaan. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan topsport, en evenmin aan sport als mediaspektakel of aan de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs. Omwille van de ruimte hebben de auteurs zich beperkt tot drie aandachtsterreinen die van oudsher centraal staan in het werk van het MI: het sportbeleid en de sportvoorzieningen, het deelnemen aan sport, en de maatschappelijke betekenissen van sport. Voor elk van die thema's worden de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar belicht, en wordt er afgesloten met een bespiegeling voor de jaren die komen. Aan het einde van het essay worden de lijnen samengebracht, en komen de auteurs tot een synthese over wat tien jaar sportonderzoek heeft gebracht en waar uitdagingen liggen voor de aankomende tien jaar.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-B139
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
METH-0095
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport
SPOR-TB-0004
Beschikbaar