Gegevens uit Bibliotheek

Cruyff Courts monitor 2012. Resultaten van de vierde meting.

auteur(s):
Cevaal, A., Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
41 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg.
documenten:

Cruyff Courts monitor 2012 : resultaten van de vierde meting : samenvatting

samenvatting:
Sinds 2008 worden de gemeentelijke contactpersonen van de Cruyff Courts in Nederland jaarlijks bevraagd naar de status quo van de courts. Aan de hand van de uitkomsten kan de Johan Cruyff Foundation samen met lokale partners inspelen op trends en ontwikkelingen in buurten en wijken waar inmiddels ruim 160 Cruyff Courts gerealiseerd zijn. De eerste meting onder beleidsmedewerkers in 2008 vormde een onderdeel van het meerjarige effectonderzoek Cruyff Courts 2006 - 2009, dat resulteerde in de rapportage 'Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk' (Breedveld et al., 2009). Nadien hebben drie vergelijkbare metingen (Hover & Romijn, 2010; Hover & Romijn, 2011), waaronder deze, plaatsgevonden. Sinds de aanleg van het eerste Cruyff Court in 2003 is het aantal velden opgelopen tot 161 (waarvan 22 in het buitenland en 18 aangepaste Cruyff Courts). Met de toename van het aantal velden krijgen steeds meer kinderen een goede, veilige plek om te sporten. Sporten op de Cruyff Courts is naast doel ook middel, bijvoorbeeld om situaties op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, leefbaarheid en integratie te verbeteren (Hover & Romijn, 2010). De resultaten van de vierde meting worden in deze rapportage gepresenteerd. Het volledige digitale rapport is op te vragen via David Romijn: d.romijn@mulierinstituut.nl.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-272
Wordt niet uitgeleend