Gegevens uit Bibliotheek

Verdeling rijkssubsidies hoogwaardige topsportbegeleiding. Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

auteur(s):
Bottenburg, M. van, Roques, C., Oldenboom, E.R., Hoyng, J.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2003
collatie:
67 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
In dit onderzoek wordt de subsidiesystematiek van het rijk voor hoogwaardige topsportbegeleiding onderzocht. Er wordt in het rapport een voorstel voor een nieuwe verdeelformule gegeven.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
TOPS-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-112
Wordt niet uitgeleend