Gegevens uit Bibliotheek

Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders.

auteur(s):
Cevaal, A., Lindert, C. van, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
35 p. bijl. tab. Met lit. opg.
documenten:

Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders

samenvatting:
In deze rapportage zijn de resultaten beschreven van een webenquête onder sportaanbieders die betrokken zijn bij de uitvoering van het programma Special Heroes op scholen voor het speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Deze sportaanbieders zijn voor scholen de lokale samenwerkingspartners om de kennismakingslessen binnen de school vorm te geven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen, voor wie het mogelijk is, doorstromen naar een sportaanbieder bij hen in de buurt en daar hun sportdeelname continueren. Via een monitoring- en evaluatieonderzoek wordt bij scholen, leerlingen en regionaal projectleiders bijgehouden welke vorderingen het programma maakt in haar doelstelling gehandicapte leerlingen structureel tot sporten te bewegen. Met deze rapportage is specifiek ingezoomd op de ervaringen en verwachtingen van de sportaanbieders. Zij vervullen immers een belangrijke rol bij de totstandkoming van het sportaanbod voor de doelgroep.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0003
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-268
Wordt niet uitgeleend