Gegevens uit Bibliotheek

Topsportevenementen als aanjager voor de sportparticipatie. Verkennend onderzoek naar de doelen, interventies, en effecten van Le Grand Départ 2010, het WK Tafeltennis 2011 en de World Open Squash 2011.

auteur(s):
Bedaf, A. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
46b p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg.
documenten:

Topsportevenementen als aanjager voor de sportparticipatie : verkennend onderzoek naar de doelen, interventies, en effecten van Le Grand Départ 2010, het WK Tafeltennis 2011 en de World Open Squash 2011

samenvatting:

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin topsportevenementen de rol van aanjager voor de breedtesport (willen) vervullen door (1) de opgestelde doelen met betrekking tot sportparticipatie in kaart te brengen; (2) te analyseren hoe topsportevenementen dit willen bereiken; (3) of en hoe dit geëvalueerd wordt, en; (4) of de doelen behaald worden. Hoofdvraag luidt dan ook: in hoeverre vervullen topsportevenementen de rol van aanjager voor de breedtesport? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn drie topsportevenementen opgenomen in dit onderzoek: Le Grand Départ 2010, WK Tafeltennis 2011 en de World Open Squash 2011. Voor het in kaart brengen van de aanjaagfunctie van deze topsportevenementen is gebruik gemaakt van het Integrated Change Model (I-Change Model). De resultaten van het onderzoek worden in deze publicatie gepresenteerd.