Gegevens uit Bibliotheek

De Sportieve School. Leerervaringen met het concept De Sportieve School. Proces- en effectevaluatie.

auteur(s):
Collard, D.C.M., Werff, H. van der, Crevels-van Hellemond, S., Harlaar, M.
plaats:
Utrecht / Bilthoven
uitgever:
Mulier Instituut / Nederlandse Sport Alliantie
jaar:
2012
collatie:
68 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg.
documenten:

De Sportieve School : leerervaringen met het concept De Sportieve School : proces- en effectevaluatie

samenvatting:

Sportieve School is gestart in 1999. Dit project van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) beoogt kinderen in het primair onderwijs te stimuleren meer te sporten en meer te bewegen binnen en buiten de schoolomgeving en ze bewust te maken van een gezonde leefstijl. Het project Sportieve School draait al meer dan tien jaar en leidt in verschillende gemeenten tot aansprekende resultaten. Aan de hand van interviews met lokale projectleiders van de NSA en gemeenteambtenaren, en vragenlijsten onder leerkrachten, trainers en kinderen en hun ouders is onderzocht wat de succes- en faalfactoren zijn bij de uitvoering van het project en welk effect Sportieve School heeft. De monitoring en evaluatie van Sportieve School is een samenwerking tussen de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) en het Mulier Instituut (MI). In hoofdstuk twee schetsen de auteurs een theoretisch kader passend bij de interventie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het theoretische kader ingevuld voor Sportieve School. Hoofdstuk 4 beschrijft de methoden van onderzoek. In hoofdstuk 5 staan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en in het zesde hoofdstuk staan de conclusies. Het rapport sluit af met de aanbevelingen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-0059
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B131
Wordt niet uitgeleend