Kennisbank Sport en Bewegen

De Kennisbank Sport en Bewegen bevat publicaties op het brede terrein van sport en bewegen. Het gaat daarbij zowel om sport als doel, als sport als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door deze kennis te bundelen ontstaat een krachtige informatiebron waarmee het werkveld wordt bediend. De informatie wordt aan publiek beschikbaar gesteld via de websites van diverse organisaties. Deze unieke samenwerking stelt de organisaties in staat om relevante (verzamelde) kennis te bundelen en eenduidig richting het werkveld te presenteren. Het zorgt voor efficiency en betere kwaliteit van de geboden informatie.

Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut bundelden in 2002 hun krachten en ontwikkelden gezamenlijk een bibliotheeksysteem. Dit systeem is ontwikkeld tot de Kennisbank Sport en Bewegen. De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) sloot zich in 2014 aan bij het initiatief. Sinds 2016 behoren ook de Nationale Raad Zwemveiligheid en VSG tot de samenwerkingspartners.

Alle organisaties spannen zich in om kennis over sport en bewegen te ontwikkelen en naar het werkveld te verspreiden, ieder vanuit zijn eigen specifieke invalshoek en opdracht. Kenniscentrum Sport plaatst publicaties die relevant zijn voor de hele breedte van het werkveld. Het Mulier Instituut concentreert zich op onderzoekspublicaties (boeken, rapporten, artikelen) op het brede terrein van sport en bewegen. De KVLO richt zich primair op publicaties op het gebied van het bewegingsonderwijs en de relaties daarvan met buitenschoolse sport en bewegen. Nationale Raad Zwemveiligheid biedt publicaties aan ter versterking van de zwemsector. VSG plaatst, als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten op het gebied van sport en bewegen, voornamelijk beleidsrelevante publicaties in de Kennisbank.