Wetenschappelijk onderzoek

Als wetenschappelijk instituut werft het Mulier Instituut zelf middelen voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld bij NWO, ZonMw of bij de EU (Horizon 2020, Erasmus+). Dit vindt (bijna) altijd plaats in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen.

NWO-onderzoeksprogramma Sport

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ZorgOnderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw) en Stichting Technische Wetenschappen (STW) zijn in 2012 gestart met een meerjarig onderzoeksprogramma Sport. Dit programma loopt tot en met 2016 en kent een budget van 9,75 miljoen euro. ‘Sport’ is een integraal onderzoeksprogramma dat richt zich op:

  1. Presteren – optimaliseren van (top)sportprestaties (STW);
  2. Meedoen – sportparticipatie, en de betekenis daarvan voor de samenleving (NWO);
  3. Vitaal – bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen (ZonMw).

Projecten waarbij MI betrokken is:

Sportvoorzieningen en sportdeelname

Onderzoek naar de invloed van diverse aspecten van sportvoorzieningen, zoals reisafstand en exploitatievorm, op de sportdeelname , mede gericht op het bieden van handvatten voor de optimalisatie van het gemeentelijk accommodatiebeleid.

Sport in tijden van ziekte

Onderzoek naar de betekenis van sport en bewegen voor chronisch zieken en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose, met als doel een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling/verfijning van sport- en beweeginterventies voor chronisch zieken.

Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal

Onderzoek naar de ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van vrouwenvoetbal, met bijzondere aandacht voor de media-representatie van het vrouwenvoetbal en de talentontwikkeling, beleving en integratie van allochtone meiden.

SMART MOVES!

Onderzoek naar de relatie tussen bewegen en cognitief presteren, gericht op de ontwikkeling van effectieve en haalbare beweeginterventies bij (subgroepen van) adolescenten.

Overzicht van alle projecten van het onderzoeksprogramma Sport

Overige wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Het Mulier Instituut is nauw betrokken bij diverse nationale onderzoeksnetwerken en internationale onderzoeksnetwerken en projecten. Verder organiseert het instituut met regelmaat zelf wetenschappelijke congressen en symposia, zoals de Dag van het Sportonderzoek. Verder publiceert het Mulier Instituut geregeld op congressen en in wetenschappelijke tijdschriften (zie Jaarverslag Mulier Instituut 2016).

Recente publicaties Mulier Instituut (selectie)

Maatschappelijke betekenissen van sport: wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid (2016) (pdf)

Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier 1865-1954 (2015, Proefschrift dr. D. Rewijk)

From participation to consumption? Consumerism in voluntary sport clubs (2015, Proefschrift dr. J.W. van der Roest)

Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid (2014, Inaugurele rede prof. dr. K. Breedveld) (pdf)

Excellente trainer/coaches voor excellente sport (2012, Proefschrift dr. J. Lucassen)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties, waaronder de artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.