Werkzaamheden VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Mulier Instituut in zijn brief van 23 oktober 2014 over kennis- en innovatiebeleid (Kamerstuk 30 234 nr 116) benoemd als ‘preferred supplier’ op het terrein van dataverzameling en monitoring. Het Mulier Instituut deelt die positie met instanties als het CBS, het SCP en het RIVM. Het Mulier Instituut richt zich daarbij in het bijzonder op de kernindicatoren:

Het MI verzamelt op genoemde terreinen de relevante gegevens en rapporteert periodiek over de actuele stand van zaken.

In aanvulling daarop:

  • werkt het Mulier Instituut nauw samen met RIVM, CBS en SCP in het volgen van trends en ontwikkelingen in sport en maatschappij
  • volgt het de ontwikkelingen op belangrijke dossiers als de gehandicaptensport, de sportevenementen en de betaalbaarheid van sport op de voet;
  • investeert het in het onderhouden van de sportonderzoeksinfrastructuur door de ontwikkelingen in het sportonderzoek bij te houden, door te investeren in diverse onderzoeksnetwerken, door de Dag van het Sportonderzoek (DSO) te (laten) organiseren en door samen met Kenniscentrum Sport een semi-openbare sportbibliotheek te onderhouden;
  • zet het instituut de ontwikkelde onderzoeksinfrastructuur in om op korte termijn voor het ministerie kleinere oriënterende of verkennende onderzoeksprojecten uit te voeren;
  • draagt het actief kennis aan voor het Kennisportal Alles over Sport.

Voor deze activiteiten ontvangt het Mulier Instituut sinds 2016 een instellingssubsidie van het ministerie.

Daarnaast ontvangt het Mulier Instituut subsidie voor de monitoring van de beleidsprogramma’s Sport en Bewegen in de Buurt en Veilig Sport Klimaat.