Werkzaamheden VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Mulier Instituut in zijn brief van 23 oktober 2014 over kennis- en innovatiebeleid (Kamerstuk 30 234 nr 116) benoemd als ‘preferred supplier’ op het terrein van dataverzameling en monitoring. Het Mulier Instituut deelt die positie met het CBS, het SCP en het RIVM. Het Mulier Instituut richt zich daarbij in het bijzonder op de kernindicatoren:

Het MI verzamelt op genoemde terreinen de relevante gegevens en rapporteert periodiek over de actuele stand van zaken.

In aanvulling daarop:

Voor deze activiteiten ontvangt het Mulier Instituut een instellingssubsidie van het ministerie.

Daarnaast ontvangt het Mulier Instituut subsidie voor de monitoring van de beleidsprogramma’s Sport en Bewegen in de Buurt en Veilig Sport Klimaat.