Samen voor Sportiviteit en respect

Van 2009 tot 2011 werkten elf sportbonden* en NOC*NSF, onder leiding van de KNHB, samen in het programma Samen voor Sportiviteit en Respect (SSR). Inzet was om de trend van verharding en verruwing in de sport te doorbreken, en om te buigen naar normaal en plezierig omgaan met elkaar. Het Mulier Instituut voerde in samenwerking met Kennispraktijk de monitoring van het programma SSR uit.

Lees de conclusies en slotbeschouwing van de monitor Samen voor Sportiviteit en Respect 2009-2012 getiteld: “Je gaat het pas zien als je het door hebt…”

  • Klik hier voor de pdf “Je gaat het pas zien als je het door hebt…”.

De monitor bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel omvat een effectmeting van het programma en gaat in op de evaluatie van de effecten of resultaten van het programma als geheel.

  • Kijk hier voor de eindrapportage Minder klappen meer applaus, de 2-meting. Over de beeldvorming bij het Nederlandse publiek.
  • Kijk hier voor “Je gaat het pas zien als je het door hebt”. Aandacht voor aanpak van onwenselijk gedrag binnen verenigingen.

Het tweede onderdeel gaat in op de effectiviteit en duurzaamheid van de aanpak per sporttak. Hierbinnen komen de volgende deelonderzoeken aan bod:

  • Kijk hier voor Samen naar concreet sportief en tastbaar respect. Realisatie actieplannen van sportbonden.
  • Klik hier voor Samen voor Sportiviteit en Respect. Analyse spel-en gedragsregels.

*De 11 betrokken sportbonden zijn: NIJB, KNKV, KNZB (waterpolo), KNVB, KNHB, KNWU, Nevobo, KNBSB, NBB, NHV en de NRB.

Klik hier voor informatie over het programma “Naar een veiliger sportklimaat (VSK)”.