Monitor Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” (VSK) is eind 2011, op initiatief van VWS, van start gegaan en loopt tot en met 2018. Het doel van het actieplan is het tegengaan van geweld en intimidatie op en rond de sportvelden en het creëren van een veilig sportklimaat waarin iedereen met plezier kan sporten.

Het actieplan wordt uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met de KNVB, de KNHB en de overige sportbonden, de VNG en de MO-groep en de betrokken ministeries. Het actieplan bestaat op hoofdlijnen uit maatregelen gericht op:

  • excessen;
  • lokaal veiligheidsbeleid;
  • tuchtrecht;
  • gedragsregels;
  • spelregels;
  • vrijwilligers (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches).

Het Mulier Instituut zal jaarlijks rapporteren over de voortgang van het VSK-programma.
Doel van de ‘VSK-monitor’ is om vast te stellen:

  • welke voortgang met het VSK-programma wordt geboekt (lopen de onderdelen op koers, waar moet eventueel worden bijgestuurd);
  • hoeveel en welke groepen en organisaties met het programma worden bereikt, met welke programma-onderdelen;
  • wat daarvan de betekenis is in termen van gewenst en ongewenst gedrag en de veiligheid binnen het Nederlandse sportklimaat.

Om de betekenis van het programma vast te stellen wordt gekeken naar ontwikkelingen in de bevolking in het algemeen, en bij specifieke doelgroepen (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches) en organisaties die wel en die niet bij het programma zijn betrokken.

Klik hier voor de VSK Monitor 2017. Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (pdf).

Klik hier voor een infographic over de VSK Monitor 2017 (jpg).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

 

2017

Klik hier voor de rapportage VSK Monitor 2017. Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (pdf).

Klik hier voor een infographic over de VSK Monitor 2017 (jgp).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

2016

Klik hier voor de rapportage VSK Monitor 2016. Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Voortgangsbrief Sport (16-11-2016).

Klik hier voor het persbericht van NOC*NSF over de VSK Monitor.

2015

Klik hier voor de rapportage VSK Monitor 2015. Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Voortgangsbrief Sport (17-11-2015).

Klik hier voor het persbericht van NOC*NSF over de VSK Monitor.

2014

Klik hier voor de rapportage VSK Monitor 2014. Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Voortgangsrapportage actieplan 'Naar een Veiliger Sportklimaat' (23-10-2014).

2013

Klik hier voor de rapportage VSK-monitor 2013. Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers over de voortgang van het actieplan 'Naar een Veiliger Sportklimaat' (13-11-2013)

Klik hier voor informatie en publicaties omtrent het programma "Samen voor Sportiviteit en Respect".