Topsport

Topsporters zijn inspirerend voor de samenleving, maar kiezen voor een topsportloopbaan houdt ook een beroepsprofiel in dat met bijzondere voorwaarden en spanningsvelden te maken heeft. De ontwikkeling van talent naar topsporter, de consequenties van een topsportloopbaan, het topsportklimaat en de waarde van topsport voor de maatschappij zijn thema’s die binnen het Mulier Instituut worden onderzocht. Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren onder meer onderzoek verricht voor NOC*NSF/VWS (topsportklimaatmeting in samenwerking met Universiteit Utrecht), het ministerie van OCW (evaluatie beleidsregel Topsport Talentscholen), het Platform Sport Bewegen en Onderwijs (effectiviteit Topsport Talentscholen), diverse gemeenten (o.a. topsportklimaat, haalbaarheidsstudie Regionaal Talent Centrum) en voor het ministerie van VWS onder andere in het kader van de meerjarenonderzoeksprogramma’s (onder andere pedagogisch klimaat talentontwikkeling, maatschappelijke betekenis topsport).Deels verwante themadossiers zijn: SportevenementenOnderwijs en
Financiële aspecten van sport.

Actueel

Sekse-ongelijkheid in de sport, ondanks voortschrijdende emancipatie

Nederlandse jongens en meisjes en mannen en vrouwen doen ongeveer even veel aan sport en ook in de topsport hebben vrouwelijk topsporters zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gemanifesteerd. Een nadere inventarisatie van sekse-ongelijkheid in de sport laat zien dat er in de Nederlandse breedte- en topsport veel positieve ontwikkelingen zijn als het om gelijke kansen van mannen en vrouwen gaat. Tegelijkertijd is sprake van een structurele onderwaardering van vrouwelijke topsporters in media-aandacht en beloning in (semi)professionele sporten. Bovendien zijn vrouwen in leidinggevende posities (bestuur, coaches) op het hoogste niveau sterk ondervertegenwoordigd. Lees verder

Vijfde Topsportklimaatmeting: topsportklimaat in Nederland verbeterd

Het topsportklimaat is de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Wel is er sprake van ‘polarisering’ in de waardering, waarschijnlijk als gevolg van het focusbeleid. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de vijfde ‘topsportklimaatmeting’ die vandaag door NOC*NSF is gepubliceerd. Eerdere metingen in deze reeks zijn verricht in 1998, 2002, 2008 en 2011. De analyses voor de 4-meting waarover nu wordt gerapporteerd, zijn uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut. Lees verder

Tussen prestatiecultuur en verantwoorde talentontwikkeling

De structurele inbedding van pedagogisch verantwoorde talentontwikkeling in nationale talentontwikkelingsprogramma’s en CTO’s dient te worden verbeterd. Dat is de belangrijkste overkoepelende aanbeveling uit onderzoek van het Mulier Instituut. Binnen de topsport is het accent op presteren de laatste jaren veel sterker geworden. Met de komst van vier CTO’s (Centra voor Topsport en Onderwijs) waar talentontwikkelingsprogramma’s van verschillende sportbonden samen komen, is daar nog een dimensie bijgekomen: sporttalenten die op relatief jonge leeftijd vanwege hun sportambities het ouderlijk huis verlaten. Lees verder

 

Lopend onderzoek Mulier Instituut

Het Mulier Instituut volgt belangrijke ontwikkelingen in de maatschappelijke betekenis van topsport, onder meer op het vlak van de duale carrière van talenten en topsport, verantwoorde pedagogische talentontwikkeling en de transitie uit de topsport.