Verenigingsmonitor Tilburg 2017

In opdracht van de gemeente Tilburg voert het Mulier Instituut in de verenigingsmonitor Tilburg 2017 onderzoek uit naar de vitaliteit van de Tilburgse sportverenigingen. Dit is de derde lokale verenigingsmonitor die het Mulier Instituut uitvoert in Tilburg.

Bij vitaliteit van sportverenigingen gaat het in eerste instantie om de organisatiekracht van een vereniging: de mate waarin de vereniging nu en in de toekomst in staat is zijn eigen sport(en) aan te bieden aan de eigen en potentiële leden. Bij maatschappelijke activiteit gaat het om de rol van de verenigingen in hun omgeving. Door de organisatiekracht en de maatschappelijke index met elkaar te combineren, wordt in beeld gebracht hoe vitaal verenigingen zijn die een meer maatschappelijke functie vervullen en of vitale verenigingen maatschappelijk actief zijn.

De eerste verenigingsmonitor Tilburg vond plaats in 2009. Vitaliteit werd toen nog niet berekend, maar centraal stond in welke mate de sportverenigingen maatschappelijk actief waren en welke rol de gemeentelijke sportsubsidieregeling daarbij vervulde. In 2014 werd de verenigingsmonitor van 2009 deels herhaald en werd vitaliteit berekend in een op Tilburg toegesneden verenigingsmonitor. In 2017 wordt de monitor van 2014 herhaald, waardoor de meting van 2014 kan worden beschouwd als 0-meting voor vitaliteit en de meting van 2017 als 1-meting. De resultaten uit het vitaliteitsonderzoek kunnen worden gebruikt om de gemeente te adviseren over het sportbeleid en over ondersteuning van sportverenigingen bij het realiseren van hun ambities.