Lopende peiling Verenigingspanel

Hoe tevreden bent u over uw verenigingsaccommodatie?

Het huidige onderzoek van het MI Verenigingspanel brengt de tevredenheid over de verenigingsaccommodatie in kaart. Dit gaat zowel om sporthallen, gymzalen, velden/banen, zwembaden als buurthuizen, culturele centra, cafés en de openbare ruimte. Met deze vragenlijst willen we een landelijk beeld krijgen van de beschikbaarheid, capaciteit en betaalbaarheid van de sportaccommodaties en overige plekken die door sportverenigingen in Nederland worden gebruikt. Het biedt een landelijk ijkpunt om de lokale situatie ten aanzien van de sportaccommodaties te kunnen beoordelen.

Daarnaast worden vragen gesteld over de samenstelling van het verenigingsbestuur.

De peiling loopt tot en met september 2017. De resultaten worden in het najaar van 2017 gepubliceerd.