Verenigingsmonitor en Behoefteonderzoek sportvoorzieningen Schiedam

Verenigingsmonitor 2017 Schiedam

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut een webenquête uit onder alle sportverenigingen in Schiedam. De verenigingsmonitor is gericht op de vitaliteit, ambities en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemende verenigingen. De kernindicatoren voor de vitaliteit van verenigingen in Schiedam zijn: strategie en beleid, leden, organisatie, financiën, aanbod en samenwerking. Deze verenigingsmonitor is ook in 2012 uitgevoerd waardoor de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden goed inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Contactpersoon: drs. Janine van Kalmthout.

Behoefteonderzoek sportvoorzieningen

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst (2025 en 2035). Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden we specifiek aandacht aan de zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte. Het onderzoek bestaat uit vier delen:

 • Huidige en toekomstige behoefte buitensport
  Op basis van de verwachte ontwikkeling in de bevolkingsomvang, bevolkingssamenstelling en deelname aan sporten, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2017/2018, 2025 en 2035. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de (toekomstige) behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.
 • Huidige en toekomstige behoefte binnensport
  In het tweede deel van het onderzoek gaan we in op de behoefte aan ruimte voor de binnensport, door met behulp van draagvlakcijfers het aantal benodigde binnensportaccommodaties te bepalen. We voeren deze analyse uit voor 2017/2018, 2025 en 2035. Op basis van recente verhuuroverzichten maken we inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en waar zich eventuele knelpunten voordoen. We ondervragen ook de gebruikers van gemeentelijke binnensportaccommodaties om te onderzoeken hoe zij de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de accommodaties beoordelen.
 • Huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater
  We beschrijven wat de gevolgen zijn van de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de vraag naar instructiezwemmen en lidmaatschap van zwemverenigingen. Tevens brengen we in kaart wat binnen de gemeente de huidige capaciteit aan zwemwater is met betrekking tot instructiezwemmen en verenigingszwemmen. Door deze capaciteit, (toekomstige) vraag en het huidige gebruik van de zwembaden (bezetting) samen te nemen, ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot optimalisering van het gebruik van overdekt zwemwater.
 • Analyse van de sportieve openbare ruimte
  In het vierde deel van het onderzoek verkennen we welke sportieve openbare ruimten beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog) geschikter gemaakt zouden kunnen worden. We besteden onder andere aandacht aan sportieve routestructuren (hardlooproutes, wandelroutes, etc.) en buitenfitnessvoorzieningen. We kijken verder naar mogelijkheden voor anders georganiseerde sport in de buitenruimte (o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports zoals skaten en free running.

Contactpersoon: ir. Karin Wezenberg-Hoenderkamp.