Verenigingsmonitor Eindhoven 2016

In opdracht van de gemeente Eindhoven voert het Mulier Instituut in 2016 de derde verenigingsmonitor Eindhoven uit. De verenigingsmonitor, die in 2010 voor het eerst werd uitgevoerd, geeft inzicht in de vitaliteit van Eindhovense sportverenigingen. Bij vitaliteit van verenigingen gaat het in eerste instantie om de organisatiekracht van een vereniging: de mate waarin de vereniging nu en in de toekomst in staat is zijn eigen sport(en) aan te bieden aan de eigen en potentiële leden. De vitaliteitsindex is in 2014 uitgebreid met de dimensie maatschappelijke oriëntatie. Het gaat daarbij om de rol van de verenigingen in hun omgeving. Door de organisatiekracht en de maatschappelijke index met elkaar te combineren, wordt in beeld gebracht hoe vitaal verenigingen zijn die een meer maatschappelijke functie vervullen en of vitale verenigingen maatschappelijk actief zijn.

Met de resultaten uit het vitaliteitsonderzoek 2016 beoogt de gemeente meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de vitaliteit van de Eindhovense sportverenigingen en hun rol in de omgeving. Hiermee kan de gemeente de veranderende rol van verenigingsondersteuning aan laten sluiten op de praktijk.

De eindrapportage voor de verenigingsmonitor Eindhoven is nog niet vrijgegeven door de opdrachtgever.