Verenigingsmonitor Arnhem 2016

In 2010 en 2012 heeft het Mulier Instituut in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem een verenigingsmonitor onder alle sportverenigingen in Arnhem uitgevoerd. Daarnaast is er in 2012 een vitaliteitsindex ontwikkeld voor Arnhemse sportverenigingen. De afgelopen vier jaar is de sportvisie Arnhem uitgevoerd en zijn verenigingen ondersteund en gestimuleerd in het versterken van hun vitaliteit en maatschappelijke rol. Om te kijken in welke mate de verenigingen zijn gegroeid in het groeimodel van vitaliteit, worden in 2016 de verenigingsmonitor en de vitaliteitsindex herhaald. Deze uitkomsten geven inzicht in de ontwikkeling van het sportverenigingsleven in Arnhem op het gebied van vitaliteit en maatschappelijke rol. Dit kan worden afgezet tegen de inspanningen van het sportbedrijf op het gebied van verenigingsondersteuning en kan daarmee inzicht en handvatten bieden voor verenigingsbeleid in de komende jaren.

De vitaliteitsindex bestaat uit vier criteria: strategie, kwaliteit en continuïteit, maatschappelijk actief en actief vrijwilligersbeleid. Daarnaast bevat de verenigingsmonitor 2016, net als in 2012, een apart vragenblok gericht op sportiviteit en respect. Sportiviteit en respect wordt in de sportvisie van de gemeente Arnhem (2011) als een van de belangrijke items voor de (vitale) sportverenigingen benoemd.

De Verenigingsmonitor Arnhem is eind april 2016 uitgezet onder alle sportverenigingen in Arnhem. De rapportage is nog niet vrijgegeven door de opdrachtgever.

Klik voor de rapportages van de Verenigingsmonitor Arnhem 2010 en 2013 op het betreffende jaartal.